Villkor

Regler för ombokning och avbokning

Ombokning och avbokning utan avgift godtas endast enligt gällande avbokningsregler och endast via personlig kontakt: telefon, på plats i receptionen eller till din lärare. Varken telefonsvarare eller mejl godkänns på grund av den tvist som kan uppstå om vi inte kan hänvisa till vem som mottagit din avbokningsinformation.

Ombokning och Avbokning lektioner/kurser för Motorcykel & Moped

 • Startlektion: 1 vardag innan senast kl 12.00
 • Manövreringslektion: 1 vardag innan senast kl 12.00
 • 6-7, 8-9, Trafiklektion, landsväg samt körprov: 2 vardagar innan senast kl 12.00
 • Intensivkurs: 14 dagar innan bokat datum.
 • Riskutbildningarna: 7 dagar innan bokat datum.
 • Mopedutbildning: 14 dagar innan bokat datum.

Ombokning och Avbokning lektioner/kurser för Personbil (gäller även BE & B96)

 • Startlektion: 1 vardag innan senast kl 12.00
 • Körlektion/Egen utb.kontroll: 1 vardag innan senast kl 12.00
 • Landsväg, utbildningskontroll: 2 vardagar innan senast kl 12.00
 • Teori- och körprov: 2 vardagar innan senast kl 12.00
 • Intensivkurs: 14 dagar innan bokat datum.
 • Effektivutbildning: 14 dagar innan bokat datum.
 • Riskutbildningarna: 7 dagar innan bokat datum.
 • Introduktionskurs: 7 dagar innan bokat datum.

Kurser
Kurser skall betalas i samband med bokning.

Sjukdom
Sjukdom skall alltid verifieras med ett sjukintyg eller likvärdigt för att du skall få debiterad lektion/kurs tillgodo vid sen avbokning. Vi förbehåller oss rätten att verifiera intyg som ej är utskrivna av läkare/sjukvårdsinrättningar.

Betalning
Skolan tillämpar förskottsbetalning. Det innebär att du betalar på plats i receptionen eller via e-handeln innan lektionen, antingen styckevis eller genom att köpa något av våra rabatterade paket. Rabatter kan ej dras i efterhand. Faktureringen sköts i samarbete med Klarna AB, som äger laga kraft att driva in våra betalningskrav. I samband med fakturering kan vi eller Klarna AB komma att begära en kreditupplysning på dig. Alla köp/betalningar/presentkort enligt ordinarie prislista är giltiga i ett (1) år från inköpsdatum. Undantag förekommer gällande erbjudanden.

Utandningsprov
I enlighet med STR’s krav tillämpar vi utandningsprov inför lektioner. Skulle ditt utandningsprov bli underkänt får du ej köra din bokade lektion, men måste betala för den bokade tiden.

Återbetalning

Om du vill ångra ett köp återbetalas beloppet till fullo, under förutsättning att du kontaktar oss och att eventuella bokningar avbokas i enlighet med övriga villkor. Förbrukningsvaror så som teorimaterial och körkortsfrågor återbetalas ej. – Återbetalning sker avgiftsfritt via bank och kan ta upp till 30 dagar.

Ångerrätt e-handel
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om bland annat:

 • En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
 • En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
 • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat program och förseglingen har brutits.

Ångerrätt gäller inte företag, samt endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut. Du står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med kundtjänst innan du skickar tillbaka varor.

Ångerrätten omfattar inte varor som inhandlas på våra skolor, utan avser endast e-handel.
Vid åberopande av ångerrätt:

 • Meddela vår kundtjänst inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.
 • Returnera varan komplett i produktkartong, om möjligt med ursprungligt emballage, snarast efter att du meddelat oss om att avtalet frånträds. Annat ytteremballage går givetvis bra det också, så länge som varan inte riskerar att skadas i transport
 • Bifoga kontouppgifter för återbetalning. Återbetalning sker inom 30dagar från det att varan mottagits av oss.
 • Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör ska finnas med i returen.

Vi förbehåller oss rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Vi löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Minderårig
För minderåriga elever krävs målsmans medgivande för att de skall få köpa tjänster av oss.

Avvikelser/Undantag
Vi reserverar oss för att olika villkor kan förekomma i samband med kampanjer, prisjusteringar och andra ändringar i våra villkor avseende betalningar och återköp.